Info

Brf. Glasäpplet

Här finner du information riktad till medlemmarna i föreningen, men även du som vill veta mer om oss. Det är här styrelsen lägger upp information om vad som händer och sker i husen, hur styrelsens arbete fortlöper och annat som kan vara aktuellt för er medlemmar. Information sprids även via informationsblad till de som önskar.

 

Fastighetsunderhåll

Ansvaret för underhåll av fastighet och bostadsrätter delas mellan föreningen pch lägenhetsägarna. Styrelsen håller på med ett arbete att klargöra vem som ansvarar för vad. Tills detta är klart kan fastighetsansvarig Frank Johansson svara på eventuella frågor

 

För gemensamma utrymmen kontaktas fastighetsansvarig eller styrelseordförande för ev. åtgärder.

 

Vid problem ring i första hand Fastighetsansvarig för bostadsrättsföreningen.

Fastighetsansvarig: Frank Johansson 072-703 65 18

Styrelseordförande: Nils-Erik Andersson 070-509 70 55

 

Vid akuta problem ring NTs växel/journummer: 0340-54 22 20

 

Avläsning av mätare vid överlåtelse

Vid överlåtelse av lägenhet behöver säljare och köpare läsa av mätarställningarna som finns i lägenheten. Använd gärna blanketten som finns här. Påskriven blankett skickas till adressen som finns på blanketten. Justering av el- och värmekostnader mellan säljare och köpare kommer att ske vid årsskiftet när ordinarie avstämning görs.

 

Föreningsstämma

Enligt våra stadgar skall ordinarie föreningsstämma hållas en gång om året före juni månad.

 

Protokoll från föreningsstämmor:

Föreningsstämma 130515

Föreningsstämma 140519

Föreningsstämma 150525

Föreningsstämma 160516

Föreningsstämma 170515

Föreningsstämma 180514

Extra Föreningsstämma 181027

 

Årsredovisningar:

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2017

 

Stadgar

Stadgar för BRF Glasäpplet

 

Energi

Energideklarationsrapport 2013-10-02

Energideklaration Hus 2

Energideklaration Hus 4

 

Copyright 2013 - Brf. Glasäpplet